fbpx

Privacy statement

Uw gegevens in vertrouwde handen

Verstrekt u uw gegevens aan ons? Bijvoorbeeld doordat u deelneemt aan een experiment of test. Zoals het invullen van een vragenlijst. Dan gebruiken wij mogelijk uw gegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij wel en niet met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Wie zijn wij?

Team Discovery is onderdeel van de Business Line Diensten Particulieren. De Business Line Diensten Particulieren is een bedrijfsonderdeel van Centraal Beheer. Centraal Beheer is een merk van Achmea Services N.V., onderdeel van de Achmea Groep. Achmea B.V. is voor alle merken van de Achmea Groep verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Dus ook voor Team Discovery. Achmea B.V. is statutair gevestigd in Zeist, KvK-nummer 33235189.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de gegevens die u aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn als:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Daarnaast kunnen wij ook andere gegevens gebruiken, bijvoorbeeld die wij van onze partners ontvangen.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij u informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die mogelijk bij u passen. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Waarom mogen wij de gegevens gebruiken

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons. Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  De belangen van ons of van een derde. Wij kunnen de gegevens niet gebruiken als uw belangen zwaarder wegen. Gerechtvaardigde belangen kunnen bijvoorbeeld zijn:
  • Administratieve doelen;
  • IT doelen;
  • Marketing;
  • Product en dienstontwikkeling.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om/voor:

 • statistisch, markt- en klantonderzoek te doen
 • nieuwe producten en diensten te ontwikkelen
 • de behoefte aan een product of dienst te achterhalen
 • klantbehoeften en -voorkeuren in kaart te brengen
 • onze producten en diensten beter op klantbehoeften aan te laten sluiten
 • u te informeren over (de ontwikkeling van) onze of nieuwe producten en diensten
 • u deel te laten nemen aan (toekomstige) experimenten en testen van nieuwe producten en diensten
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij aan u vragen en met u bespreken. Bijvoorbeeld via een persoonlijk gesprek of (digitale) vragenlijst. En als wij u benaderen. Voorbeelden van contactmomenten die we vastleggen zijn:

 • (Telefonische) gesprekken die wij met u voeren, waaronder chatgesprekken
 • Interviews die wij met u afnemen
 • E-mails die wij aan u sturen en van u ontvangen
 • Wat u op onze websites bekijkt en doet
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp

Met wie delen wij uw gegevens en van wie ontvangen wij gegevens?

Met de volgende bedrijven kunnen wij gegevens uitwisselen.

Zijn wij wettelijk verplicht om gegevens met andere derden te delen, zoals met een overheidsinstantie? Dan delen wij uw gegevens met deze derden. Maar alleen in dat geval. Wij verkopen uw gegevens niet. En houden ons altijd aan de wet- en regelgeving.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en onze IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijk uitleg gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Geldt er een wettelijke bewaartermijn? Dan houden wij ons daaraan.

Dit betekent dat wij uw gegevens meestal gelijk na een experiment of test verwijderen. Of wij maken uw gegevens anoniem, zodat de gegevens niet langer aan u gekoppeld kunnen worden. De anonieme gegevens bewaren wij wel, omdat ze ons helpen om een beter beeld over (nieuwe) producten en diensten te krijgen.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Telecommunicatiewet.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om:

 • uw gegevens bij ons op te vragen
 • uw gegevens te laten veranderen als die niet kloppen
 • uw gegevens te laten verwijderen. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden
 • bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens. Als u bijvoorbeeld geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat altijd een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen
 • uw toestemming te stoppen. Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming altijd weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer
 • uw gegevens over te dragen. Bijvoorbeeld als u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur een e-mail naar centraalrelatiebeheer@achmea.nl. Of stuur een  brief naar Centraal Beheer Relatiebeheer, Postbus 9150 te (7300 HZ) Apeldoorn.

Wilt u een kopie van uw paspoort of ID-kaart meesturen s.v.p? Dan kunnen wij controleren dat de e-mail of brief van u is. Vergeet niet uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te maken.

Wij reageren binnen één maand na ontvangst van uw e-mail of brief.

Heeft u een vraag, tip of klacht?

Stuur dan  een e-mail  naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar Achmea B.V., Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management, Postbus 866 te (3700 AW) Zeist.

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als er iets verandert bij Team Discovery. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.